Niezależne badania Usługi raporty IT

Fundacja IT Leader Club Polska jako jedyna tego typu organizacja pozarządowa w Polsce jest organizatorem programów badawczych i niezależnych od branży usług doradczych dla przedsiębiorstw, instytucji oraz Działów i Pionów IT z zakresu:
 • Strategii IT
 • Nadzoru IT (IT Governance)
 • Architektury Korporacyjnej
 • Metodyki Dopasowania IT-Biznes autorstwa prof. J.Luftmana*
 • Wytycznych i Rekomendacji dla polskich Liderów IT
Fundacja skupia wokół siebie kilkaset wybitnych Liderów IT, którzy poprzez swoje bogate doświadczenie i chęć wsparcia Fundacji, dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami w ramach Niezależnych Usług Doradczych w zakresie:

 Badania i usługi z obszaru Strategii IT:
 • Przygotowanie kilkuletniego programu działania obejmującego portfel projektów IT dostosowany do potrzeb biznesowych organizacji
 • Identyfikacja kluczowych kierunków biznesu wymagających wsparcia przez obszar IT  
 • Ocena stanu bieżącego stosowanych w organizacji rozwiązań IT
 • Opracowanie listy projektów IT (tzw. strategicznych inicjatyw IT) odpowiadających potrzebom organizacji i trendom branżowym
Badania i usługi z obszaru Nadzoru IT (IT Governance):
 • Analiza efektywności obecnej organizacji IT i sformułowanie wniosków dotyczących zmian.
 • Opracowanie modelu docelowej organizacji IT
 • Opracowanie szczegółowego projektu docelowej organizacji IT
 Badania i usługi z obszaru Architektury Korporacyjnej:
 • Określenie obecnej dojrzałości procesów zarządzania architekturą korporacyjną
 • Opracowanie metody opisu architektury korporacyjnej, dopasowanej do specyfiki i potrzeb danej organizacji
 • Opracowanie architektury korporacyjnej w wybranym obszarze i na wybranym poziomie szczegółowości
Badania i usługi z obszaru Dopasowania IT-BIZNES:
 • Określenie obecnej luki dopasowania biznes-IT
 • Określenie docelowego poziomu dopasowania, wynikającego z celów biznesowych i IT organizacji
 • Zaplanowanie sposobu osiągnięcia docelowego poziomu dopasowania.
 • Analiza zakresu wsparcia procesów biznesowych przez aplikacje i infrastrukturę IT
 Badania i usługi z obszaru Wytycznych i Rekomendacji IT:
 • Określenie najważniejszych obszarów IT mających bezpośredni wpływ na biznes i gospodarkę
 • Określenie zasad przyznawania rekomendacji dla poszczególnych obszarów iT
 • Zaplanowanie harmonogramu prac Ekspertów Fundacji
 • Cykliczna publikacja wytycznych i rekomendacji

* Fundacja otrzymała List Rekomendacyjny od Prof. Jerry'ego
Luftmana z prestiżowego amerykańskiego Instytutu Stevensona
, autora znanego na całym świecie "Modelu Dopasowania IT-Biznes".


Interesujące?

Dowiedz się więcej - skontaktuj się z naszym Niezależnym Ekspertem IT:
uslugi@itleader.org.pl