Biuro biegłych Ekspertów IT

Zarząd Fundacji IT Leader Club Polska w dniu 26 listopada 2014 r. powołał Uchwałą nr 01/26/11/2014 pierwsze w Polsce niezależne Biuro Biegłych Ekspertów IT (BBEIT), jako wewnętrzna jednostka organizacyjna Fundacji.

Biuro świadczy niezależne usługi doradcze i opiniodawcze w obszarze technologii i rozwiązań ICT (informatyki, telekomunikacji, bezpieczeństwa). Usługi świadczone są z wykorzystaniem profesjonalnej wiedzy zawodowej oraz unikalnych doświadczeń ekspertów ICT należących do Fundacji IT Leader Club Polska, z zachowaniem najwyższych standardów jakości i etyki zawodowej.

Biuro świadczy usługi ICT poprzez:

a.    niezależne od rynku IT doradztwo i wsparcie zarządcze,
b.    wydawanie opinii dla instytucji publicznych oraz firm,
c.    analizowanie i kontrola przetargów publicznych,
d.    wykonywanie audytów wewnętrznych i zewnętrznych,
e.    prowadzenie kontroli prac projektowych i koncepcyjnych
f.    realizację innych prac zleconych.
g.   ocenę zgodności z przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Głównym celem Biura jest przede wszystkim wsparcie  instytucji publicznych oraz przedsiębiorstw z większościowym udziałem skarbu Państwa, które to instytucje mają ograniczony dostęp do zaawansowanej wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii oraz najlepszych praktyk zarządzania IT.

Biegli Eksperci IT przechodzą skrupulatny proces weryfikacji, oceny niekaralności oraz kilkuetapowego procesu rekrutacji. Do zespołu Biura mogą zgłaszać się tylko i wyłącznie doświadczeni członkowie IT Leader Club Polska, co gwarantuje, że eksperci którzy są wpisani na listę Biegłych reprezentują najlepszą wiedzę z zakresu ICT oraz najwyższe standardy etyki zawodowej w Polsce.

Ekspertowi wpisanemu do wykazu Biura przysługuje prawo do korzystania z tytułu "Biegłego Eksperta IT w Biurze Biegłych Ekspertów IT” oraz posługiwanie się innymi elementami wyróżniającymi takimi jak: legitymacja służbowa, imienna pieczątka, unikalny numer identyfikacyjny, wizytówki służbowe, znaczek reprezentacyjny oraz adres mailowy w domenie @itleader.org.pl. Ekspert Biura jest zobowiązany do profesjonalnego wykonywania usług świadczonych przez Zespół Biura oraz zgodnej współpracy z dyrektorem Biura i innymi członkami Zespołu Ekspertów oraz organami Fundacji IT Leader Club Polska.

Zapraszamy zainteresowane firmy i instytucje publiczne do składania zapytań o ofertę świadczenia niezależnych usług ICT przez pierwsze w Polsce niezależne Biuro Biegłych Ekspertów IT.

Kontakt ws funkcjonowania Biura dla Klientów oraz członków IT Leader Club Polska:

Arkadiusz Lefanowicz
Przewodniczący Rady Fundacji
arkadiusz.lefanowicz@itleader.org.pl
t. 506 955 942