Akcja Cyfrowe ABC

Fundacja IT Leader Club Polska w ramach realizacji celów związanych z autorską inicjatywą “eKompetencje Przyszłości” i misją “Szerokiego Porozumienia na rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych” przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, podjęła  decyzję o uruchomieniu dobrycznnego Programu Cyfrowe ABC !

Celem tej nowej ogólnopolskiej akcji jest niesienie pomocy z zakresu dostępu do sprzętu komputerowego dla dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji, realizując przy tym misję ograniczenia wykluczenia cyfrowego w Polsce.
 
Fundacja od 2014 roku prowadzi zbiórkę używanego ale sprzętu peryferyjnego oraz PC (sprawne drukarki, komputery oraz sprzęt sieciowy).

***
Kontakt dla Dyrekcji Szkół i Liderów IT:
CyfroweABC@itleader.org.pl
tel. 508 437 562
***

Pierwszymi firmami i instytucjami które zadeklarowały wsparcie i przezkazanie sprzętu IT do Fundacji IT Leader Club Polska są:
 

Partnerzy Programu


Organizator Programu:

Partner Honorowy Programu:Partner Programu - Wolontariat IT:
Partner Medialni:
Partner Wspierający:
 
***
Dołącz do Programu poprzez wypełnienie i przesłanie Deklaracji na poniżej podany adres mailowy: pobierz
Kontakt dla szkół i Liderów IT: