o Fundacji IT Leader Club Polska

Fundacja IT Leader Club Polska to pierwsza niezależna organizacja pozarządowa, której nadrzędnym celem jest propagowanie idei odpowiedzialnego podejścia do zarządzania informatyką zgodnie z hasłem „Z nami jesteś odpowiedzialny społecznie w IT” oraz aktywny wpływ na jej kształt w Polsce zgodnie z ideą powołania niezależnego think tanku Centrum Myśli Cyfrowych dla obszarów

e-państwo, e-gospodarka, e-biznes.


Projekty i inicjatywy realizowane przez Fundację prowadzone są w oparciu o niezależny think tank, czyli poza diagnozowaniem i opisywaniem nowoczesnych technologii i trendów w ICT Fundacja chce także aktywnie wpływać na kształt rozwoju cyfryzacji w Polsce angażując i wykorzystując potencjał środowiska niezależnych ekspertów ICT skupionych wokół Fundacji.

Fundacja pracuje głównie na rzecz wzrostu poprawy efektywności i jakości polskiej gospodarki w obrębie stosowania najlepszych światowych praktyk w zarządzaniu informatyką działając na kanwie Centrum Myśli Cyfrowych, e-państwo, e-gospodarka, e-biznes, którego celem jest dostarczanie pomysłów i alternatywnych rozwiązań dla rozwoju cyfrowej Polski na szczeblu państwowym, gospodarczym i biznesowym.

Dzięki stworzeniu Centrum Myśli Cyfrowych, Fundacja daje platformę do wymiany myśli inspirując Liderów IT reprezentujących różne sektory gospodarki do jak najlepszego i skutecznego wejścia na ścieżkę innowacyjności i nowych technologii.

Fundacja jest reprezentowana przez liczne grono ekspertów, którzy poprzez swój wolontariat merytoryczny znacząco podkreślają wysoką pozycję środowiska Liderów IT oraz pomagają w realizacji celów statutowych Fundacji.

Od 2011 roku Fundacja zdołała skupić wokół siebie ponad 3000 Profesjonalistów IT będących aktywnymi uczestnikami szeregu inicjatyw i wydarzeń Fundacji IT Leader Club Polska.

Partnerami społecznymi Fundacji sa największe instytucje, media i firmy w kraju. Do kluczowych partnerów zaliczają się: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Politechnika Warszawska, Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych, EMC, VMware, TrendMicro oraz Wydawnictwo Naukowe PWN. Pełna lista organizacji które wspierają społecznie i merytorycznie Fundację, znajduje się tutaj.

Lista kluczowych aktywności Fundacji IT Leader Club Polska:
Fundacja IT LEADER CLUB POLSKA

Adres biura:
Concept Tower
ul. Grzybowska 87, 7 p.
00-844 Warszawa

KRS 0000396492
REGON 145488526
NIP 527-266-68-79

 

TEL: +48 22 213 82 96
Mail: biuro@itleader.org.pl

Jeśli mają Państwo pytania, prosimy o kontakt . Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z naszymi programami edukacyjnymi na niniejszej stronie.

Cele statutowe Fundacji zamieszczone są tutaj.