Global IT Trends survey Polska

W świecie, w którym globalne ankiety porównawcze stały się bardzo skomercjalizowane, Fundacja IT Leader Club Polska postanowiła od 2014 roku wspierać jedyne niezależne  globalne badanie IT (Global IT Trends Survey), które ma na celu zapewnić nam wszystkim najlepszą wiedzę o trendach IT pochodzącą od ponad 2000 Menedżerów i Liderów IT z całego świata, tym razem również z Polski.

Zespół naukowców z Global Institute of IT Management z USA, prowadzi analizy i badania w dziedzinie Zarządzania IT (IT Management) od ponad 15 lat. Wyniki tych analiz stanowią istotny barometr dla wszystkich organizacji IT na całym świecie, jak również stanowią podstawę wielu renomowanych publikacji naukowych i branżowych w tym również międzynarodowych seminariów oraz szkoleń.

Zebrane informacje pozwalają od wielu lat lokalnym i globalnym firmom oraz krajom poznać kierunki rozwoju struktur i technologii IT. Istotnym elementem ankiety jest również przyszłość roli jaką jest dzisiaj CIO (Szef IT / Lider IT). Wszystkie informacje pochodzące z anonimowej ankiety są kumulowane i indywidualne odpowiedzi są poufne. Raport końcowy zostanie udostępniony wszystkim uczestnikom w drugiej połowie roku.

Zapraszamy do wzięcia udziału w tym 20 minutowym unikalnym badaniu (dostępnym do końca czerwca 2014 r.).

Link do ankiety: https://www.surveymonkey.com/s/9Y538SW

To bardzo cenne badanie pozwoli nam wszystkim pozyskać najlepszą wiedzę nt. rozwoju technologii i sposobu zarządzania IT.

Z góry dziękuję za Państwa czas i wsparcie oraz udział w globalnym projekcie !

Z poważaniem,

Arkadiusz Lefanowicz,
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Fundacja IT Leader Club Polska
arkadiusz.lefanowicz@itleader.org.pl