Kontakt dla Mediów

Kontakt dla Mediów:

Zespół Prasowy Fundacji
prasa@itleader.org.pl
t. 508 437 562

****************************************************
Stopka redakcyjna:
  • Fundacja IT Leader Club Polska to niezależna organizacja pozarządowa, której nadrzędnym celem jest integracja Liderów ICT w Polsce celem wzrostu poprawy efektywności i jakości polskiej gospodarki w obrębie stosowania najlepszych światowych praktyk w zarządzaniu informatyką.

    Ponadto Fundacja jest aktywna w propagowaniu  idei odpowiedzialnego podejścia do zarządzania informatyką zgodnie z hasłem „Z nami jesteś odpowiedzialny społecznie w IT” oraz wpływa na kształt rozwoju ICT w Polsce zgodnie z ideą powołania Centrum Myśli Cyfrowych e-państwo, e-gospodarka, e-biznes.

    Projekty i inicjatywy realizowane przez Fundację prowadzone są w oparciu o niezależny think tank, czyli poza diagnozowaniem i opisywaniem nowoczesnych technologii i trendów w ICT, Fundacja chce wpływać na kształt rozwoju cyfryzacji w Polsce angażując i wykorzystując potencjał środowiska niezależnych ekspertów ICT skupionych wokół Fundacji.

    Obszar działalności Fundacji to organizacja debat i wydarzeń jak również tworzenie raportów i rekomendacji dotyczących pomysłów i alternatywnych rozwiązań dla rozwoju cyfrowej Polski na szczeblu państwowym, gospodarczym i biznesowym. Fundacja tworzy także KLUB IT Leader Club Polska, którego celem jest wymiana myśli i inspiracji wśród Liderów IT na poziomie dedykowanych debat i wykładów.

    Flagowym projektem Fundacji jest cykl porannych debat technologicznych IT Breakfast www.itbreakfast.pl Więcej o Fundacji i pozostałych inicjatywach www.itleader.org.pl
  •