o Fundacji - Stopka redakcyjna

Fundacja IT Leader Club Polska to niezależna organizacja pozarządowa, której nadrzędnym celem jest integracja Liderów ICT w Polsce celem wzrostu poprawy efektywności i jakości polskiej gospodarki w obrębie stosowania najlepszych światowych praktyk w zarządzaniu informatyką.

Ponadto Fundacja jest aktywna w propagowaniu  idei odpowiedzialnego podejścia do zarządzania informatyką zgodnie z hasłem „Z nami jesteś odpowiedzialny społecznie w IT” oraz wpływa na kształt rozwoju ICT w Polsce zgodnie z ideą powołania Centrum Myśli Cyfrowych e-państwo, e-gospodarka, e-biznes.

Projekty i inicjatywy realizowane przez Fundację prowadzone są w oparciu o niezależny think tank, czyli poza diagnozowaniem i opisywaniem nowoczesnych technologii i trendów w ICT Fundacja chce wpływać na kształt rozwoju cyfryzacji w Polsce angażując i wykorzystując potencjał środowiska niezależnych ekspertów skupionych wokół Fundacji.

Obszar działalności Fundacji to organizacja debat i wydarzeń jak również tworzenie raportów i rekomendacji dotyczących pomysłów i alternatywnych rozwiązań dla rozwoju cyfrowej Polski na szczeblu państwowym, gospodarczym i biznesowym. Fundacja tworzy także KLUB IT Leader Club Polska, którego celem jest wymiana myśli i dośwadczeń wśród Liderów IT na poziomie dedykowanych debat i wykładów.

Flagowym projektem Fundacji jest cykl porannych debat technologicznych IT Breakfast www.itbreakfast.pl

Więcej o Fundacji i pozostałych inicjatywach www.itleader.org.pl

*******************
Kontakt ekspercki:

Arkadiusz Lefanowicz
Przewodniczący Rady Fundacji, Fundator
Fundacja IT Leader Club Polska
t. 506 955 942
arkadiusz.lefanowicz@itleader.org.pl