program Operacyjny polska cyfrowa - pozarządowy monitoring realizacji

W dniu 2 stycznia 2015 roku Rada i Zarząd Fundacji podjęła decyzję o uruchomieniu pozarządowego serwisu, dotyczącego analizy implementacji Programu Operacyjnego POLSKA CYFROWA na lata 2014 - 2020. Fundacja IT Leader Club Polska będzie prowadziła przegląd dostępnych informacji oraz stanu wydatków dotyczących realizacji postanowień powyższego Programu przyjętego przez Komisję Europejską w dnu 5 grudnia 2014 roku z budżetem na poziomie 2,172 mld EUR.

Serwis dostępny jest również poprzez bezpośrednią domenę: www.polskacyfrowa.info

***

ZBIÓR INFORMACJI I KOMUNIKATÓW - PO POLSKA CYFROWA:

***
Jeśli mają Państwo informacje nt realizacji bądź oceny projektów w PO Polska Cyfrowa, prosimy o kontakt z Fundacją: biuro@itleader.org.pl