Rodzaje członkostwa

  • Członkostwo Menedżerskie ITdostępne dla osób które w momencie zgłoszenia,wykonują zawód Lidera IT w randze Szefa IT (Manager IT, Dyrektor IT, Członek Zarządu ds. IT / CIO). Minimalny staż pracy co najmniej 10 lat w IT oraz ukończone studia na kierunku związanym z IT
  • Członkostwo Eksperckie IT – dostępne dla osób które w momencie zgłoszenia realizują swoje zadania dla IT jako eksperci IT lub starsi kierownicy projektów lub menedżerowie po stronie "biznesu" odpowiedzialni za stałą współpracę z Działami IT m.in. CFO, CMO, CEO. Minimalny staż pracy co najmniej 5 lata w IT oraz ukończone studia na kierunku związanym z IT. Dla osób spoza IT, udokumentowana współpraca z IT na poziomie projektów lub organizacji
  • Członkostwo Specjalistyczne IT – dostępne dla osób lub absolwentów które w momencie zgłoszenia realizują swoje zadania dla IT jako specjaliści IT lub młodsi kierownicy projektów. Minimalny staż pracy co najmniej 1 rok w IT. Dla absolwentów wymagana jest karencja min. pół roku od ukończenia uczelni technicznej na kierunku informatycznym.
  • Członkostwo Akademickie - dostępne dla nauczycieli akademickich z kierunków związanych z teleinformatyką
  • Członkostwo Nauczycielskie - dostępne dla wszystkich nauczycieli informatyki ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz placówek ponadgimnazialnych
  • Członkostwo Administracji Publicznej dostępne dla osób które w momencie zgłoszenie pełnią funkcje kierownicze lub eksperckie w IT w Administracji Publicznej (tj .Ekspert IT, Kierownik Projektu IT, Naczelnik w IT, Dyrektor w IT). Dla osób z tego sektora Fundacja organizuje niezależne i w całości niekomercyjne wydarzenia (np. IT Breakfast for GOV), celem propagowania nowoczesnej wiedzy oraz kompetencji cyfrowych w ramach własnego Programu "eKompetencje Przyszłości"
  • Członkostwo Honorowe – przyznawane organizacjom lub wybitnym ekspertom, ludziom biznesu, nauki i gospodarki, które mają szczególne zasługi dla rozwoju IT w Polsce.
Logo Fundacji i Klubu:


Miejsce spotkań w Warszawie to Pałac Sobańskich. Klub będzie organizował się również w takich miastach jak Wrocław, Poznań oraz Gdańsk.

Klub umożliwia także poprzez swój statut oraz niekomercyjny charakter współpracę z Liderami IT z Administracji Publicznej posiadających bogatą wiedzę i doświadczenie.