Program "e-Kompetencje przyszłości"

Fundacja IT Leader Club Polska w grudniu 2014 roku zaktualizowała cele oraz misje GŁÓWNEGO DOBROCZYNNEGO PROGRAMU "eKOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI", do których zalicza się seria trzech pod programów:

***

Program Cyber Nawigatorzy - powołanie pierwszego w Polsce Wolontariatu IT poprzez dostarczanie wszystkich niezbędnych e-kompetencji dla dzieci i młodzieży w Polsce, w tym: organizacja staży, wykładów i szkoleń e-learning'owych. Na bazie tego Programu młodzi Profesjonaliści IT będą mogli dostosować swoje kwalifikacje i kompetencje do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, który coraz częściej poszukuje utelentowanych młodych osób będącymi zdolnymi samoukami. Program skierowany jest przede wszystkim dla tych dzieci i tej młodzieży, którzy wspólnie z rodzicami podjęli decyzję, że swoje ambicje naukowe i zawodowe realizować będą w przyszłości na kierunkach związanych z technologiami informatycznymi. Jednym z kluczowych celów Programu jest prowadzenie cyklu wizytacji w centralach największych firm IT oraz Nowoczesnych Centrach Danych. Cyber Nawigatorzy wspierają również Program Cyfrowe ABC oraz jako niezależni Eksperci Wolontariusze IT, wspierają działalność merytoryczną Fundacji IT Leader Club Polska..

***

"Program Cyber Pomoc”  - przygotowanie na bazie dwóch pozostałych programów (Cyber Nawigatorzy oraz Cyfrowe ABC) środowiska i narzędzi do prowadzenia bezpłatnego (podstawowego) wsparcia informatycznego dla wszystkich osób głównie z mniejszych miejcowości, którzy borykają się z problemami dotyczącymi używania i modernizacji posiadanego sprzętu PC. Misją tego Programu jest powołanie i zrzeszenie autoryzowanych "Grup Cyber Nawigatorów" (Wolontariuszy IT przy Fundacji IT Leader Club Polska), którzy będą wspierać mieszkańców lokalnych społeczności w sprawnej eskploatacji posiadanego sprzętu komputerowego. Program wspiera idee eliminowania wykluczenia cyfrowego w Polsce.
 
***
 
Program Cyfrowe ABC” – wsparcie powołanego pierwszego w Polsce Wolontariatu IT (Cyber Nawigatorów) przy Fundacji IT Leader Club Polska, polegającego na prowadzeniu zbiórek publicznych używanego (sprawnego) sprzętu IT. Fundamentalnym celem tejże inicjatwywy jest minimalizowanie wykluczenia cyfrowego w Polsce polegającego na bezpłatnym dostarczaniu pozyskanego sprzętu IT do szkół, przedszkoli oraz organizacji pozarządowych, których głównym celem działalności jest pomoc najmłodszym. W ramach tego Programu planowane jest uruchomienie stypendiów.
 
***

W opinii Przewodniczącego Rady Fundacji Arkadiusza Lefanowicza: Dopasowane do rynku umiejętności cyfrowych wśród dzieci i młodzieży, to podstawowy element budowania nowoczesnej polskiej gospodarki. Bez dzielenia się wiedzą doświadczonych Liderów IT z młodymi adeptami technologii przy dużym poziomie wykluczenia cyfrowego, to wciąż poważny problem cywilizacyjny w Polsce. Program „eKompetencje Przyszłości” adresuje wszystkie wspomniane potrzeby i rozwiązuje kluczowe problemy w duchu misji i wolontariatu IT”.

Naszym mottem są słowa prof. Mitchella Resnicka z MIT - Massachusetts Institute of Technology: cyt. "Celem edukacji powinno być wykształcenie kreatywnych myślicieli. W dzisiejszym społeczeństwie mniej przecież chodzi o to, co i ile człowiek wie, ale o to, czy myśli twórczo, czy potrafi znajdować nowe rozwiązania w nowych sytuacjach".


Kontakt dla Mediów:

Agnieszka Lefanowicz
Fundacja IT Leader Club Polska
agnieszka.lefanowicz@itleader.org.pl
Tel. 508 437 562
***********************
Fundacja IT Leader Club Polska to niezależna organizacja pozarządowa, której nadrzędnym celem jest integracja Liderów ICT w Polsce celem wzrostu poprawy efektywności i jakości polskiej gospodarki w obrębie stosowania najlepszych światowych praktyk w zarządzaniu informatyką. Ponadto, Fundacja jest aktywna w propagowaniu  idei odpowiedzialnego podejścia do zarządzania informatyką zgodnie z hasłem „Z nami jesteś odpowiedzialny społecznie w IT” oraz wpływa na kształt rozwoju ICT w Polsce zgodnie z ideą powołania Centrum Myśli Cyfrowych e-państwo, e-gospodarka, e-biznes. Projekty i inicjatywy realizowane przez Fundację prowadzone są w oparciu o niezależny think tank, czyli poza diagnozowaniem i opisywaniem nowoczesnych technologii i trendów w ICT, Fundacja chce wpływać na kształt rozwoju cyfryzacji w Polsce angażując i wykorzystując potencjał środowiska niezależnych ekspertów ICT skupionych wokół Fundacji. Obszar działalności Fundacji to organizacja debat i wydarzeń jak również tworzenie raportów i rekomendacji dotyczących pomysłów i alternatywnych rozwiązań dla rozwoju cyfrowej Polski. Flagowym projektem Fundacji jest cykl porannych debat technologicznych IT Breakfast www.itbreakfast.pl Więcej o Fundacji i pozostałych inicjatywach www.itleader.org.pl