Patronaty Fundacji

I. Rodzaje patronatów / wsparcia projektów wnioskodawcy:

1. Patronat Honorowy Fundacji IT Leader Club Polska
2. Udział Przewodniczącego bądź Prezesa Fundacji w komitecie honorowym

II. Wniosek:

Osoby i instytucje ubiegające się o patronat są proszone o złożenie pisemnego wniosku na adres mailowy (scan pisma, mail): agnieszka.lefanowicz@itleader.org.plnie później niż 30 dni przed wydarzeniem.

III. Zawartość wniosku:

1.Informacje na temat wnioskodawcy;
2.Szczegółowy opis i program projektu;
3.Informacje o źródłach finansowania przedsięwzięcia i sponsorach;
4.Informacje o innych patronatach (w tym medialnych) oraz o nagłośnieniu przedsięwzięcia;
5.Informacje o udziale gości honorowych.
6.Rodzaj patronatu
7.Listę proponowanych działań komunikacyjnych i marketingowych dla Fundacji

IV. Zobowiązania:

Wnioskodawca, który otrzymał decyzję o udzieleniu patronatu, podaje tę informację we wszystkich drukach i materiałach oraz na stronach www związanych z wydarzeniem. Na stronach internetowych umieszcza ponadto link do www.itleader.org.pl w postaci aktywnego logotypu serwisu.

V. Komunikacja:

Informacja o patronacie jest publikowana na stronie lub podstronie www.itleader.org.pl.

VI. Sprawozdanie:

Po zakończeniu wydarzenia objętego patronatem wnioskodawca jest zobowiązany przekazać do Biura Fundacji relację z przebiegu przedsięwzięcia oraz związane z nim wycinki prasowe, druki, foldery, plakaty. Wybrane, najciekawsze materiały, np. w postaci filmów, zdjęć, etc., mogą być opublikowane na stronie www.itleader.org.pl.

VII. Logotypy:

Patronat Honorowy Fundacji IT Leader Club Polska ( www.itleader.org.pl )PS. Logotypy Fundacji również w wersji wektorowej: http://www.itleader.org.pl/materialy-dla-mediow.html

**********************************************
Więcej informacji nt współpracy z Fundacją i patronatów:
Agnieszka Lefanowicz, Prezes Fundacji
t. 506 955 942
agnieszka.lefanowicz@itleader.org.pl