wydarzenia i debaty

Fundacja IT Leader Club Polska to pierwsza niezależna organizacja pozarządowa, której nadrzędnym celem jest propagowanie idei odpowiedzialnego podejścia do zarządzania informatyką zgodnie z hasłem „Z nami jesteś odpowiedzialny społecznie w IT” oraz aktywny wpływ na jej kształt w Polsce zgodnie z ideą powołania niezależnego think tanku Centrum Myśli Cyfrowych dla obszarów e-państwo, e-gospodarka, e-biznes.
 
Od 2011 roku Fundacja zdołała skupić wokół siebie ponad 3000 Profesjonalistów IT będących aktywnymi uczestnikami szeregu inicjatyw i wydarzeń Fundacji IT Leader Club Polska.
 
Lista realizowanych obecnie wydarzeń i debat:
Celem wydarzeń jest:

•    propagowanie wiedzy z zakresu zarządzania IT i nowych technologii
•    wspieranie rozwoju e - biznesu
•    wyróżnianie Firm Odpowiedzialnych Społecznie
•    budowanie strategii z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
•    wymiana wiedzy pomiędzy przedstawicielami nowych technologii i
biznesu a IT.

Wydarzenia skierowane są do decydentów przede wszystim z Działów IT.


Jeśli mają Państwo pytania, prosimy o mail: wydarzenia@itleader.org.pl